Katten zijn over het algemeen gezonde dieren maar hebben wel baat bij jaarlijkse inentingen en medisch onderzoek. Deze zijn bijzonder belangrijk om katten te beschermen tegen bepaalde ziektes. De meeste katten komen slechts één keer per jaar bij de dierenarts voor de herhalingsinenting. Laat de dierenarts uw kat bij deze gelegenheid grondig onderzoeken. Zie dit als een jaarlijkse gezondheidscontrole. De meeste ziektes zijn te genezen, mits ze in een vroeg stadium worden opgemerkt.

Voor kittens:

Bij negen weken:
Eerste inenting met een "coctail", in ieder geval tegen katten- en niesziekte, en eventueel tegen RabiŽs, Chlamydia en Feline leukemie.

Bij twaalf weken:
Een herhaling van de bovengenoemde inentingen.

Bij vijftien maanden:
Een herhaling van de bij twaalf weken gegeven inentingen. Hierna worden de inentingen jaarlijks herhaald.

Voor volwassen katten:

Eerste keer:
Een "coctail", in ieder geval tegen katten- en niesziekte, en eventueel tegen RabiŽs, Chlamydia en Feline leukemie. Twee inentingen, met een tussenpoos van ongeveer 2 tot 4 weken. Hierna worden de inentingen jaarlijks herhaald.